32. אוהב את הבריות 
    יאללה למשימה!

המשימה:
 
לראיין מישהו במשפחה או בקרב השכנים שלך שעוסק בעבודה כלשהי שקשורה ב"אהבת הבריות".
ותספר לנו באמצעות הטופס הכחולבצד שמאל של דף זה.


א. מה העבודה שלו?
ב. איך היא קשורה לאהבת הבריות?

ג. מה במיוחד ומעניין בעבודה הזאת?

ד. כאן ניתן לעלות תמונות הקשורות לעבודה: