37. לא מגיס לבו בתלמודו          
 
37. ולא מגיס ליבו בתלמודו