35. אוהב את התוכחות  מיעוט צחוק
8.
לצחוק זה בריא, לצחוק זה טוב אז שתף אותנו בבדיחה טובה
ונפרסם אותם וגם תזכו לשמוח ולשמח.