ערכים 1 -10          
 
9. בטהרה                        10. בשימוש חכמים                11. בדיבוק חברים
12. בפלפול התלמידים         13. בישוב                           14. במקרא