אם אתה מאמין

אם אתה מאמין
שיכולים לקלקל
תאמין תאמין 
שיכולים לתקן

יש עניין שנתהפך
הכל לטובה                           (מדברי ר' נחמן מברסלב)
35. אוהב את התוכחות  שיר השבוע
6.