מי יעלה בהר ה'

"מי יעלה בהר ה'
 
ומי יקום במקום קדשו
 
מי יעלה בהר ה'
 
ומי יקום במקום קדשו
 
נקי כפים ובר לבב
 
אשר לא נשא לשווא נפשי
 
נקי כפים ובר לבב
 
ולא נשבע למרמה ..."                                      (תהלים כד',ג'-ד')
34. אוהב את המישרים  שיר השבוע
6.