הרב קוק

הרב צבי יהודה הכהן קוק (1891-1982) ,  היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, ביום העצמאות ה-19 של מדינת ישראל, הוא נשא נאום וטען כי מדינת ישראל היא המדינה שחזו הנביאים.תמך ברעיונות ובתנועות  מודרניות  לשחרור ולחופש. הרצי"ה תמך בדעה שנשים תלמדנה חלקים בתורה. הוא נחשב למנהיג הרוחני הבולט בציבור הדתי לאומי.
סיפור על הרב קוק:
כשהרב צבי-יהודה היה כבר למעלה 
מגיל 80, הלך אתו שמשו, הרב יוסי 
בדיחי. בדרכם הם עברו ליד קן 
נמלים, וטור ארוך יצא מהקן וחזר 
אליו בתנועה פעילה. הרב יוסי 
התכוון לעבור מעליהם, כשלפתע 
הרב צבי יהודה אחז בזרועו ומשך 
אותו הצידה כדי להקיף את מקום הנמלים 
שלא לדרוך על אף נמלה.

מדברים אלו, מה ניתן ללמוד ולקבל מהרב קוק?

 הרב קוק היה אומר: מי שבאמת אוהב את הבורא - אוהב מתוך כך את הבריות של הבורא. 

אהרון הכהן

במסכת אבות (א,יב) נאמר: "הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". 
בנם הבכור של עמרם ויוכבד, ואח למשה ולמרים. היה מבוגר ממשה בשלש שנים. אהרן היה שותף מלא למשה בפגישותיו עם פרעה (הוא שימש "פֶּה" למשה כְּבַד הַפֶּה והלשון), בעשיית אותות ומופתים, בהנהגת העם במצרים וביציאת מצרים, בקריעת ים סוף ובהקמת מערכת הלְוִויָה והכהונה.  אהרן נחשב לכוהן גדול/כוהן הראש, אבי כל הכוהנים.