36. מתרחק מן הכבוד          
 

אחרי סידרה של 5 דברים בהם אותם אנחנו צריכים לאהוב :
31. אוהב את המקום
32. אוהב את הבריות
33. אוהב את הצדקות
34. אוהב את המישרים
35. אוהב את התוכחות


הגענו למספר 36 שמציין דבר שאנו צריכים להיזהר ולהתרחק ממנו: 

"להתרחק מן הכבוד"


ממה בדיוק צריך להתרחק ?
מה זה כבוד?

אנו פוגשים ענייני כבוד כל יום ומספר פעמים ביום לדוגמא:
1.כשאני לא רוצה לשחק עם משהו.
2.כשילד אחר תפס את המקום שהיה שמור לי.
3. כשהמורה לא בחר אותי לתפקיד מסויים.
4. כשמחלקים לילדים קטנים ממני דברים לפני.

אתם מוכנים לגשת לאתגר מספר 1?

 
1.
אתגר מספר
הערך ביום יום
36. מתרחק מן הכבוד