בית יחד תקועטלפון:
דניאל יוסף
8562118 050


מייל: daniel@beityachadtekoa.net 

פקס: 9960934 02