32. אוהב את הבריות          
 
לאהוב את הבריות משמעו לאהוב את כל מה שנברא ובאופן ספציפי את בני האדם. כך, אם אנחנו אוהבים בני אדם אז האהבה לבעלי חיים, לעצים ולשאר הבריאה תנבע מכך באופן טבעי. (הרב נח וינברג)

הערך השבוע: 32. אוהב את הבריות