34. אוהב את המישרים          
 
34. אוהב את המישרים
34. מה בתמונה?
1.
בתמונה אנו רואים:

1. פאזל עם 4 משולשים בצבעים שונים שעל כל אחד מילה אחרת:
א. ירוק - מחשבה  ב. תכלת - דיבור
ג. אדום - מעשה   ד. צהוב - יושר

2. רק המשולש באמצע - יושר - מחבר בין כל החלקים. כשאנחנו מצליחים לחשוב, לדבר ולעשות טוב - אנו מתנהגים ביושר עם עצמינו וגם עם אחרים.
34. מתי עשיתי יושר?
2.
דוגמא:

ילדים רצים בחצר בית הספר וראובן רואה מרחוק שמהכיס של שמעון נופל מספר כרטיסי סופרגול. לוי - חבר טוב של ראובן - שעבר במקום מבחין (שם לב) לכרטיסים ואוסף אותם לכיס שלו.
כמה שניות אחר כך, שמעון שם את ידו בכיס ומגלה שהכרטיסים אינם. הוא מתחיל לבכות.


ראובן יכול לבחור ב'דרכים שונות' - מה לדעתך הדרך הישרה שראובן צריך לבחור?

1. להתעלם - ראובן: "זה לא הבעיה שלי!"
2. להגיד למורה - ראובן: "שהמורה יפנה ללוי!"
3. להגיד לשמעון - ראובן: "ששמעון יפנה ללוי!"
4. להגיד לחברו לוי - ראובן: "הוא חייב להחזיר!"
5. לצעוק מרחוק - ראובן: "לוי לקח, ראיתי אותו!"